Finspiration
Нэг сумаар хоёр туулай: Өгөөж + Найдвар 🏹
22.05.11
Ч.Ануун
Tweet
cover

Бид өмнө нь Finspiration буландаа хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг маш товчхон тайлбарлаж байсан билээ. Тогтмол хүүгийн өгөөжтэй уг бүтээгдэхүүн нь санхүүгийн эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх боломжийг олгодог тул сайн мэдээд авбал өлзийтэй байх. Тиймээс яг юу болохыг нь илүү дэлгэрэнгүй харцгаая. 

ХБҮЦ хэрхэн бий болдог вэ?

  • Санхүүгийн байгууллага “А” хэд хэдэн зээл олгожээ. Эдгээр нь байр, автомашины зээл, сургалтын төлбөрийн лизинг, кредит карт гэх мэт тодорхой мөнгөн урсгалтай хөрөнгийн зээл юм.
  • Олгосон зээлүүдээсээ хамгийн найдвартайг нь сонгож, нэг багц болгов. Ингэхдээ өөрийн мэдлээр бус тусгай зөвшөөрөлтэй аудит болон хуулийн компаниудаар дүгнэлт гаргуулдаг байна.
  • Тус багцыг “А” нь тусгай компанид шилжүүлэн, ирээдүйд орж ирэх орлогоор баталгаажсан үнэт цаас болгож, хөрөнгө оруулагчдад санал болгоно.

Хөрөнгө оруулагчдын хувьд 

ХБҮЦ нь бусад эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдийг бодвол өндөр өгөөжтэй, хүн бүрт нээлттэй, мөн хүүгийн орлогын албан татвар нь бага буюу 5% байдаг. Тэгэхээр инфляцын түвшин өндөр, хадгаламжийн хүү бага, хувьцааны ханш тогтворгүй энэ үед ХБҮЦ авах нь ухаалаг хөрөнгө оруулалт байж мэднэ.