Finspiration

🏦 Манай редакцын зүгээс эрхлэн гаргадаг Finspiration булан нь хувь хүний санхүүгийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлж, санхүүгийн зорилтдоо хүрэхэд нь туслах танин мэдэхүйн мэдээллүүдийг хүргэх зорилготой. Бид энэхүү булангаа ихэвчлэн санхүүгийн салбарын байгууллагуудтай хамтран хүргэдэг.