LP Transcript

Lemon Press нээлттэй компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг уншигчдадаа ойлгомжтой, дэлгэрэнгүй хүргэх зорилгоор “LP Transcript” буюу хурлын тэмдэглэлийн контент гаргаж байна. Энэхүү контент нь хөрөнгө оруулагчдад шийдвэр гаргах болон тухайн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд шинжилгээ хийх боломжийг олгох юм.