Mining 101

⚒️ Манай редакцын зүгээс эрхлэн гаргадаг Mining 101 булан нь Lemon Press-ийн уншигчдад уул уурхай, ашигт малтмалын хэрэглээ, ашиг тусын талаар мэдээлэл хүргэхээс гадна энэ салбарын бизнесийн онцлог, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн тухай өргөн цар хүрээнд авч үзэх зорилготой. Бид энэхүү булангаа уул уурхайн салбарын байгууллагуудтай хамтран хүргэх тохиолдол элбэг байдаг.