Stories

Хүмүүсийн сонирхлыг хамгийн их татдаг сэдвийг сонгон, хөдөлгөөнт график, сонирхолтой тоон мэдээллээр баяжуулан видео эссе форматаар Stories by Lemon Press цувралыг манай редакц бэлтгэдэг. Бид өдгөө “Солонгосын соёлын давлагаа улсынхаа эдийн засагт хэрхэн нөлөөлсөн бэ?”, “Хувьцаа авч хөрөнгө оруулагч болох ийм л амархан”, “Bubble Tea хэрхэн дэлхий нийтийн анхаарлыг татсан бэ?”, “Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ?“ зэрэг цөөнгүй хэдэн сэдвээр контент бэлтгэсэн байна. Та манай YouTube (https://www.youtube.com/@LEMONPRESSinc) хуудаснаас эдгээр контентуудыг үзэх боломжтой шүү.